Trafikkforsikringsavgift til staten, OBOS Forsikring

Chat er nå stengt

Trafikkforsikringsavgift til staten

Årsavgift på motorkjøretøy endrer navn til Trafikkforsikringsavgift til staten.

Gutt som stikker hodet ut av en bil

I statsbudsjettet for 2017 har Regjeringen besluttet at årsavgiften endrer navn til Trafikkforsikringsavgift til staten (TA), og kreves inn av forsikringsselskapene. Det er Stortinget som avgjør om endringen blir vedtatt. TA vil da kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøyet. Avgiften vil gjelde fra 01.01.2018, og du vil motta første faktura mot slutten av 2017.

2017 og 2018 vil være overgangsår mellom den gamle ordningen og den nye. Årsaken til dette er at årsavgiften i dag følger kalenderåret. Det gjør ikke din forsikringsavtale.

I dag betaler du årsavgiften i en sum én gang i året. Fra slutten av 2017 vil avgiften fordeles på forsikringsterminene dine. Har du delt forsikringen i 12 terminer, vil også TA fordeles månedlig.

Vi ønsker å gi deg denne informasjonen i god tid før du skal betale den nye avgiften, så du slipper å lure på hvorfor du skal betale til forsikringsselskapet, og ikke til staten som tidligere.

Hva kommer endringen til å bety for deg? Her er noen vanlige spørsmål og svar om Trafikkforsikringsavgift til staten. 

 

Overgang til ny avgift

 

Generelt om TA

Når dine forsikringer fornyes etter 01.01.2018 vil TA bli fakturert sammen med disse og følge samme antall terminer som du har valgt for dem.