Din klage gjør oss bedre, OBOS Forsikring

Chat er nå stengt

Din klage gjør oss bedre

Du har rett til å klage om du føler deg urettferdig behandlet, for eksempel ved at erstatningen ikke var som forventet eller at du synes informasjon fra oss har vært villedende.

1. Prat med oss

Ta først kontakt med oss på telefon 23297091. Mye kan løse seg med en prat. Ikke nøl med å ta kontakt om du misfornøyd med noe – din klage hjelper oss å bli bedre.

2. Kontakt vår klageordning

Om vi ikke finner noen løsning, kan du sende en skriftlig klage til vår klageordning.  Klagen vil bli behandlet av andre fagpersoner enn dem som har behandlet din sak tidligere. De vil se på saken med nye øyne og ta det helt fra starten av. Vi ønsker å gi alle en så objektiv og rettferdig vurdering som mulig.

Send inn klage

3. Finansklagenemda

Er du ikke enig i det klageordningen kom frem til, kan du gå videre med saken i Finansklagenemda. Dette er et nasjonalt organ som behandler tvister innenfor forsikring, bank og finans. Behandlingstiden tar i gjennomsnitt 9 uker.


Fristen for å klage til Finansklagenemda er seks måneder etter at du får skriftlig melding om vår avgjørelse. Har du først klaget direkte til OBOS Forsikring klageordning, utsettes fristen ved Finansklagenemnda med den tiden vi bruker for å behandle klagen hos oss.