Slik kan du forebygge vannskade, OBOS Forsikring

Chat er nå stengt

Slik kan du forebygge vannskade

Vann skader mest!

Tette avløp, sprukne vannrør, frostskader, overvann og skader som oppstår fordi offentlige avløpsanlegg ikke holder mål er skader vi ser mye av.

Hvis for eksempel varmtvannsberederen begynner å lekke, skjer det ofte så gradvis at det er vanskelig å oppdage før det er for sent. Det beste er å ha beredere i et vaskerom eller bad med sluk og vanntette gulv. 

Monter vannstopperventil for å forebygge og oppdage skade tidlig. I tillegg gir vannstoppventil 20% rabatt på husforsikring.

 

Forebygging av andre skader