Oppsigelse og hovedforfall, OBOS Forsikring

Chat er nå stengt

Oppsigelse og hovedforfall

Oppsigelse

Skal du flytte forsikringen din til et annet selskap, vil ditt nye selskap sende oss en oppsigelse på forsikringen.

Forsikring er en helårsavtale og kan kun sies opp ved hovedforfall på forsikringen, selskapsbytte eller opphørt forsikringsbehov (eksempelvis salg/avregistrering av bil, flytting osv).

Hovedforfall 

Hovedforfall er den datoen avtalen gjelder til og det tidspunktet forsikringen skal fornyes. Det forteller rett og slett hvor lenge forsikringen din gjelder. Forsikringsavtalen inngås vanligvis for ett år av gangen. Dersom du har valgt én betalingsfrist i året, er dette datoen du får faktura eller avtalegiro.