Du har rett til å klage, OBOS Forsikring

Chat er nå stengt

Du har rett til å klage

Vårt mål er å ha fornøyde kunder. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi har behandlet forsikringssaken din, eller ikke er enig i vår avgjørelse, kan du klage til vår klageordning.

 

  • Ta alltid først kontakt med din saksbehandler. En samtale kan oppklare eventuelle misforståelser, og kanskje vil saken din løses allerede her.
  • Hvis dere ikke blir enige kan du sende en klage til vår klageordning. Klagen må være skriftlig, og skal merkes tydelig med OBOS Forsikring Klageordning. Klagen må begrunnes og det kan gis andre opplysninger som du mener har betydning for at avgjørelsen bør endres. 

Når vi mottar klagen henter vi inn all nødvendig informasjon/dokumentasjon for å gjøre en ny og uavhengig vurdering av saken.

Kontaktinformasjon:

OBOS Forsikring Klageordning, 
Postboks 6667 
St. Olavs plass, 
0129 Oslo

eller på e-post: klageordning@obosforsikring.no

Hvis du ikke får medhold i klagen, kan du gå videre med saken til Finansklagenemnda. Klagefristen er uansett seks (6) måneder etter at du fikk skriftlig melding om vår avgjørelse. Dersom du ikke klager innen fristen, mister du adgangen til å gjøre kravet gjeldende. Klager du direkte til OBOS Klageordning utsettes fristen for nemndbehandling ved Finansklagenemnda med den tiden vi bruker for å behandle klagen. 

Kontaktinformasjon:

Finansklagenemnda 
Postboks 53 Skøyen 
0212 Oslo

www.finkn.no