Våre agenter, OBOS Forsikring

Våre agenter

OBOS BBL og NBBO er agenter vi samarbeider med. De kan opprette forsikringsavtaler på vegne av oss for sine boligselskaper. Du kan ta kontakt direkte med oss eller med din agent hvis du har spørsmål i forhold til din avtale.

OBOS BBL
Organisasjonsnummer 937 052 766
Forsikringsansvarlig Håkon Krogenæs
Land Norge
Tilsynsmulighet Finanstilsynet
Nettside obos.no
Postadresse Pb 6666
St. Olavs plass
0129 Oslo
Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO)
Organisasjonsnummer 952 527 827
Forsikringsansvarlig Steinar Kjærnli
Land Norge
Tilsynsmulighet Finanstilsynet
Nettside nbbo.no
Postadresse Pb 1035
Bragernes
3001 Drammen

Vi har ingen agenter som selger våre forsikringer til privatpersoner.