Meld skade, OBOS Forsikring

Meld skade

Når du opplever skade er det viktig å begrense skadeomfanget.

Melding til forsikringsselskapet kan gjøres på e-post:

E-post

Eller ring oss på 22 86 83 98

 

Dersom skaden skjer på kveldstid eller en helg, gjelder følgende:

  • Ved brann: Ring brannvesenet på telefon 110
  • Ved vannutstrømming: Ring lokal rørlegger med vaktordning
  • Ved behov for annen akutt bistand: Ring oss på telefon: 23297091 (døgnvakt)

 

Hva vi kommer til å spørre deg om

  • Hvor har skaden skjedd? Vi trenger opplysninger om boligselskapets navn, og hvilken leilighet som er skadet; eiers navn og adresse og gjerne leilighetsnummer.
  • Er flere leiligheter berørt? Vi trenger informasjon om alle som er berørt, og telefonnummer til dem som kan skaffe tilgang til alle skadede leiligheter og eventuelt fellesareal på dagtid.
  • Hva ser ut til å være skadeårsaken?
  • Når har skaden oppstått?
  • Har dere sørget for skadebegrensning og/eller foreløpig utbedring? Vi gir gode råd og tips intill hjelpen er på plass.
  •  Er politiet varslet? Ved innbrudd, hærverk eller branntilløp skal politiet varsles parallelt.