Er boligselskapet forvaltet av OBOS eller NBBO og trenger forsikring? Med OBOS Forsikring sikrer styret at boligselskapet har en god forsikringsavtale. Som kunde hos oss får dere en individuell vurdering av boligselskapet.

Dekninger

 • Fullverdiforsikring av boligmassen
 • Tilbygg/påbygg til eksisterende boliger.
 • Andre bygg som garasjer, uteboder, sykkelboder, søppelboder (inntil kr 300 000).
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning og forbedringer innenfor opprinnelig boligareal.
 • Boligselskapets fellesinventar og løsøre (inntil kr 500 000).
 • Gressklippere, snøfresere og andre arbeidsmaskiner som ikke er registreringspliktige (inntil kr 300 000).
 • Skadedyrforsikring for boligselskaper levert av Norsk Hussopp Forsikring (inntil kr 2 000 000)
 • Påbud fra offentlig myndighet etter skade (inntil kr 5 000 000).
 • Forsikringstakers tap av felleskostnader/leieinntekter i inntil 36 måneder.
 • Huseieransvar: Boligselskapets rettslige erstatningsansvar som eier av bygning/eiendom.
 • Styreansvar: Rettslig erstatningsansvar for formuesskade forårsaket av medlem/varamedlem i styret.
 • Byggherreansvar ved rehabilitering og/eller ombygging av forsikret eiendom.
 • Rettshjelp når boligselskapet er part i tvist (inntil kr 300 000).
 • Underslag begått av ansatte eller tillitsvalgte (inntil kr 200 000).
 • Ulykkesforsikring ved dugnad og styrearbeid.
 • Ulykkesforsikring for barn/barnebarn/fosterbarn av beboere for skade som har skjedd under bruk av boligselskapets fastmonterte lekeapparater og/eller ballbinge.
 • Yrkesskadeforsikring når boligselskapet kortvarig og tilfeldig er arbeidsgiver.

Se vilkår for 2017 Eiendomsforsikring (PDF)

Se vilkår for 2016 Eiendomsforsikring (PDF)